Liên lạc với câu lạc bộ

Chủ tịch câu lạc bộ: Tuấn Phạm

Huấn luận viên chính: Nghị Nguyễn

Người sáng lập: Hòa Ngô

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua phone, email: ngodachoa@hotmail.com, dttc2004@gmail.com hoặc qua mạng xã hội https://www.facebook.com/DotTTC/

BCYF Perkins Community Center - 155 Talbot Ave, Boston, MA 02124. Everyone is welcome!

Câu lạc bộ bóng bàn Dorchester