Đây là một trong những hình ảnh đầu tiên khi câu lạc bộ được thành lập vào năm 2004.

30/03/2019: Đồng phục Butterfly mới của cậu lạc bộ - 2019

Viet-AID 42 Charles St, Boston, MA 02122. Sat & Sun: 2:30 - 6:00 PM. Everyone is welcome!

Câu lạc bộ bóng bàn Dorchester